Ik zie spelfouten. Is dat normaal?

De meeste schrijftolken moeten vaak fouten corrigeren. Dit komt omdat het letterlijk of woordelijk volgen van sprekers een grote snelheid van typen vereist. Ook is

Tolk je echt alles?

Ik tolk wat er gezegd wordt. Omdat je alleen met de tekst sfeer, context en intonatie mist, tolk ik ook zoveel mogelijk omgevingsgeluiden en de

Wanneer is teamtolken nodig?

Soms is een situatie te intensief of langdurig voor een tolk om het werk alleen te doen. Bij het teamtolken zijn er twee tolken die

Hoe vraag ik een schrijftolk aan?

Het stappenplan: Stap 1. Vraag om een verklaring van uw huisarts. audicien, audioloog of KNO-arts met audiogram.Stap 2. Vraag de tolkvoorziening aan via het UWV. Stap 3.

Hoe kunnen we het beste samenwerken?

Om goed te kunnen tolken, moet ik me kunnen voorbereiden. Geef bij een aanvraag daarom zoveel mogelijk concrete informatie door (datum, tijd, locatie, soort opdracht).

Vrouw aan het videobellen
Tolken op afstand

Setting: Iedereen is online

Stel, u heeft een werkoverleg met uw collega’s op Webex. Iedereen logt in vanuit huis of op kantoor op het afgesproken tijdstip. Wat kunt u

Skip to content