NB Tussen september 2023 en 2024 ben ik zeer beperkt beschikbaar. Sorry! Ik kom terug hoor ;-)

Organiseer jij een bijeenkomst met een of meer slechthorende deelnemers?

Dan zijn de volgende tips mogelijk relevant.

1. Inventariseer vooraf wie interesse heeft in de schrijftolk of live ondertiteling. 

2. Breng (potentiële) tolkgebruikers in contact met de tolk zodat zij zelf hun wensen kenbaar kunnen maken. De een vindt het prettig om de tolktekst beeldvullend te hebben, de ander heeft liever ondertiteling. En niet iedereen is even digitaal vaardig, dus dit geeft de mogelijkheid tot afstemming vooraf. Bijvoorbeeld door middel van een WhatsApp- of Signalgroep.

3. Benieuwd naar de standaardtarieven? Die vind je in het Besluit normbedragen voorzieningen UWV 2022 en Protocol voorzieningen van het UWV. Sommige tolken vragen meer, bijvoorbeeld omdat zij voorbereidingstijd willen meerekenen, ervaren zijn of zich gespecialiseerd hebben. 

4. Organiseer je vaker evenementen/bijeenkomsten met meerdere deelnemers die slechthorend, doof of doofblind zijn? En heb je als organisatie geen winstoogmerk? Doe dan als organisatie een aanvraag bij het UWV voor tolkuren. Dan kan je de tolk(en) vergoed krijgen. 

5. Duurt de bijeenkomst aaneengesloten langer dan één uur en is er geen mogelijkheid tot pauze (van minimaal een kwartier)? Is er sprake van veel jargon, een vreemde taal, hoog spreektempo of andere bijzonderheden? Overweeg dan om teamtolken in te zetten. Twee tolken wisselen elkaar dan af. Dit kost de tolkgebruiker (u als organisatie of een particulier) geen extra tolkuren als dit onder de tolkvoorziening van het UWV valt.

6. Gaat het om een congres of conferentie, (deels) op locatie? Lees dan dit document voor belangrijke info. 

7. Wil jij ondertiteling in Zoom integreren? Bekijk dan de instructies:
Zoom vooraf instellen
De schrijftolk als captioner toewijzen

8. Voor ondertiteling in Youtube heb ik de link nodig van de livestream. Ik genereer daarmee een nieuwe link waarbij Youtube en ondertiteling zijn geïntegreerd. Deze link kunt u sturen naar de tolkgebruikers. 

9. Voor ondertiteling in Webex geef ik jou een link. Plak die bij ‘Share multimedia’ als URL en klik ‘Ok’.  Instructies Webex ondertiteling.  

10. Wil je even testen hoe de tolktekst ontvangen wordt? Kijk dan op de site van Text on Tap. 

11. Heb je een of meer AV-experts in dienst? Dan kunnen zij gebruik maken van hun eigen videoproductiesoftware zoals vMix of OBS.

Zoom instellen

Zoom captioner aanwijzen

Naar de inhoud springen