Waarom een online schrijftolk?

Renée Damstra aan het werk

Omdat u het spannend vindt om een schrijftolk in te zetten

Zo’n onbekend persoon erbij, dat verandert de situatie en de sfeer. Misschien valt het op of reageren de anderen er niet goed op. Zo’n tolk mag ervaring hebben en geheimhoudingsplicht, maar toch. U wilt graag spontaan kunnen reageren.

U wilt makkelijk een tolk vinden

U heeft het al zo vaak geprobeerd maar u woont nou eenmaal in een regio waar weinig tolken beschikbaar zijn. Ze moeten te ver reizen, zeker voor zo’n korte afspraak als in het ziekenhuis. En last-minute wordt het helemaal lastig.

Corona, corona, corona

Vergaderingen op het werk vinden opeens vanuit huis plaats. De kerk biedt een live-stream aan in plaats van een dienst ter plaatse. Scholen geven les via MS Teams en uw sporttraining verloopt via Zoom. De geluidskwaliteit laat wel eens te wensen over en u mist het spraakafzien en de non-verbale communicatie. Misschien kan het tolken wel online?

Uw organisatie streeft naar toegankelijkheid en inclusie

Het VN-verdrag Handicap en de Europese richtlijn 2019/882 stellen eisen aan overheidsinstanties en de samenleving om deze toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Een schrijftolk kan hieraan bijdragen door bijvoorbeeld uw raadsvergadering live of achteraf te ondertitelen.

Handen rondom gekleurde pionnen in een kring
Skip to content