Stap 1. Vraag tolkuren aan

Heeft u recht op een hoortoestel of hoorhulpmiddelen? Dan heeft u ook recht op een schrijftolk. Vraag daarvoor een tolkvoorziening aan bij het UWV. Dit kan via het formulier ‘Aanvragen tolkvoorziening’ op de site van het UWV. Via ‘Service & Contact‘ kunt u vragen stellen via de chat voor doven en slechthorenden. U kunt daar ook een papieren aanvraagformulier opvragen als u het digitaal lastig vind. 

Stuur met uw aanvraag een medisch rapport met audiogram mee van uw huisarts, audicien, audioloog of specialist zoals een KNO-arts.

Het UWV beslist binnen 8 weken. U kunt al eerder een tolk inzetten als u wilt. Het UWV vergoedt alsnog als blijkt dat u er recht op heeft. 

Hoeveel uren vergoedt het UWV?

In het algemeen geldt het volgende.

Voor regulier onderwijs

krijgt u 100% vergoed onder de 30 jaar. Dit komt neer op:

  • 1.000 tolkuren per jaar voor leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs (hbo of universiteit).
  • 1.600 tolkuren per jaar voor leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit zijn meer uren, omdat deze leerlingen meer praktijkuren volgen.

Voor uw werk

  • Voor werk in loondienst: 15% van uw werktijd.
  • Voor sollicitatieactiviteiten: 15% van de tijd die u besteedt aan deze activiteiten.
  • Voor werk als (startende) zelfstandige: 25% van uw werktijd.

Voor privésituaties (verjaardag, bruiloft, uitvaart, kerk e.d.)

  • Bent u doof of slechthorend? Dan krijgt u 30 tolkuren per jaar.
  • Bent u doofblind? Dan krijgt u 168 tolkuren per jaar.

Heeft u meer uren nodig? Vraag dan extra uren aan.